Averett vs. N.C. Wesleyan
November 10, 2012, 1:00pm
at Rocky Mount, N.C. | No. Nash
Averett
21
N.C. Wesleyan
32
Scoring 1 2 3 4 Final
Averett (1-9) 7 14 0 0 21
N.C. Wesleyan (3-7) 6 6 13 7 32
Team QTR Start Poss. Began Plays Yards Result
Averett 1 15:00 0:06 AU35 0 0 KO
Averett 1 14:54 2:03 AU12 3 4 PUNT
N.C. Wesleyan 1 12:51 0:00 AU00 0 0 TD
Averett 1 12:51 5:50 AU42 10 58 TD
N.C. Wesleyan 1 06:57 1:05 NCWC39 3 5 PUNT
Averett 1 05:52 1:22 AU46 3 7 PUNT
N.C. Wesleyan 1 04:30 1:46 NCWC05 3 -3 PUNT
Averett 1 02:44 2:52 NCWC19 6 19 TD
N.C. Wesleyan 2 14:42 1:06 AU48 3 3 PUNT
Averett 2 13:36 0:00 NCWC41 0 0 TD
N.C. Wesleyan 2 13:29 1:18 NCWC46 4 20 INT
Averett 2 12:11 1:31 AU47 3 -1 PUNT
N.C. Wesleyan 2 10:40 1:08 NCWC27 3 -5 PUNT
Averett 2 09:32 3:29 NCWC48 7 8 DOWNS
N.C. Wesleyan 2 06:03 2:38 NCWC40 5 60 TD
Averett 2 03:20 2:29 AU48 5 18 PUNT
N.C. Wesleyan 2 00:51 0:07 NCWC20 1 0 INT
Averett 2 00:44 0:43 NCWC40 4 8 DOWNS
N.C. Wesleyan 2 00:01 0:01 NCWC32 1 0 HALF
N.C. Wesleyan 3 14:56 1:54 NCWC39 3 4 PUNT
Averett 3 13:02 0:48 AU15 2 6 INT
N.C. Wesleyan 3 12:14 0:00 AU00 0 0 TD
Averett 3 12:08 2:07 AU38 3 9 PUNT
N.C. Wesleyan 3 10:01 0:41 NCWC08 3 92 TD
Averett 3 09:15 4:47 AU42 9 42 FUMB
N.C. Wesleyan 3 04:28 6:07 NCWC16 13 43 PUNT
Averett 4 13:21 2:14 AU02 3 5 PUNT
N.C. Wesleyan 4 11:07 0:47 AU45 4 17 INT
Averett 4 10:20 0:50 AU20 3 -1 PUNT
N.C. Wesleyan 4 09:30 1:17 NCWC45 3 9 FUMB
Averett 4 08:13 3:53 AU46 8 35 DOWNS
N.C. Wesleyan 4 04:20 2:08 NCWC19 5 81 TD
Averett 4 02:12 2:05 AU33 14 57 INT
N.C. Wesleyan 4 00:07 0:07 NCWC20 1 0 HALF