UW-Oshkosh vs. Univ. of St. Thomas
December 8, 2012, 2 pm
at St. Paul, Minn. | O'Shaughnessy Stad.
UW-Oshkosh
14
St. Thomas
28
Scoring 1 2 3 4 Final
UW-Oshkosh (13-1) 0 7 7 0 14
St. Thomas (14-0) 21 0 7 0 28
Team QTR Start Poss. Began Plays Yards Result
UW-Oshkosh 1 15:00 0:14 UWO34 1 -9 FUMB
St. Thomas 1 14:46 0:00 UWO25 0 0 TD
UW-Oshkosh 1 14:46 1:54 UWO25 5 14 PUNT
St. Thomas 1 12:52 2:04 UWO24 6 24 TD
UW-Oshkosh 1 10:48 1:06 UWO25 3 6 PUNT
St. Thomas 1 09:42 7:51 UST25 16 75 TD
UW-Oshkosh 1 01:51 1:11 UWO25 3 -4 PUNT
St. Thomas 1 00:40 3:13 UST43 6 12 PUNT
UW-Oshkosh 2 12:27 0:53 UWO08 3 92 TD
St. Thomas 2 11:34 2:31 UST27 5 13 INT
UW-Oshkosh 2 09:03 0:12 UST41 1 -1 FUMB
St. Thomas 2 08:51 1:12 UST42 3 23 INT
UW-Oshkosh 2 07:39 4:10 UWO26 9 30 PUNT
St. Thomas 2 03:29 2:31 UST10 5 20 PUNT
UW-Oshkosh 2 00:58 0:38 UWO41 6 22 DOWNS
St. Thomas 2 00:20 0:20 UST37 4 62 HALF
St. Thomas 3 15:00 1:39 UST35 3 3 PUNT
UW-Oshkosh 3 13:21 2:47 UWO20 7 46 INT
St. Thomas 3 10:34 4:53 UST20 10 80 TD
UW-Oshkosh 3 05:41 4:23 UWO22 13 78 TD
St. Thomas 3 01:18 0:07 UST25 1 1 FUMB
UW-Oshkosh 3 01:11 1:03 UST26 4 8 DOWNS
St. Thomas 3 00:08 1:34 UST18 3 0 PUNT
UW-Oshkosh 4 13:34 0:06 UWO40 1 -1 FUMB
UW-Oshkosh 4 13:28 3:29 UWO20 11 9 PUNT
St. Thomas 4 09:59 3:29 UWO44 4 -7 PUNT
UW-Oshkosh 4 06:30 1:36 UWO16 3 -6 PUNT
St. Thomas 4 04:54 4:54 UST49 8 39 HALF